Svedese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Är bidraget skattefritt?
Domandare se l'indennità è tassabile
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Ska bidraget beskattas?
Domandare se il sussidio è tassabile
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Vilka förmåner får jag?
Domandare quali benefici riceverai
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Kan jag överklaga beslutet?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino