Finlandese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Onko avustus verovapaata?
Domandare se l'indennità è tassabile
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Wird die Unterstützung besteuert?
Onko tuki veronalaista?
Domandare se il sussidio è tassabile
Was für Unterstützung bekomme ich?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Domandare quali benefici riceverai
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Voinko valittaa päätöksestä?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino