Greco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Är bidraget skattefritt?
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Domandare se l'indennità è tassabile
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Ska bidraget beskattas?
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Domandare se il sussidio è tassabile
Vilka förmåner får jag?
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Domandare quali benefici riceverai
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan jag överklaga beslutet?
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino