Esperanto | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Är bidraget skattefritt?
Estas la poŝmono imponibla?
Domandare se l'indennità è tassabile
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Ska bidraget beskattas?
Estas la poŝmono imponibla?
Domandare se il sussidio è tassabile
Vilka förmåner får jag?
Kio profitojn mi ricevas?
Domandare quali benefici riceverai
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan jag överklaga beslutet?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino