Ceco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Är bidraget skattefritt?
Musím platit daně z dávek?
Domandare se l'indennità è tassabile
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Ska bidraget beskattas?
Je podpora zdanitelná?
Domandare se il sussidio è tassabile
Vilka förmåner får jag?
Jakou podporu dostanu?
Domandare quali benefici riceverai
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan jag överklaga beslutet?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino