Vietnamita | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a recibir ayudas por discapacidad?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
¿Están exentas de impuestos las prestaciones?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Domandare se l'indennità è tassabile
¿Qué factores determinan la cantidad de dinero a percibir?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

¿Cuáles son los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
¿Tengo que ser pariente de la persona que estoy cuidando?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al cuidado de mi (relación) para poder solicitar la ayuda?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
¿Hay que pagar impuestos por la ayuda?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Domandare se il sussidio è tassabile
¿Qué ayudas puedo percibir?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Domandare quali benefici riceverai
¿Es compatible esta prestación con otras que pueda percibir?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
¿Es compatible mi prestación con las prestaciones de la persona a mi cargo?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
¿Puedo recurrir una resolución?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
¿Qué hago si cambian mis circunstancias?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino