Vietnamita | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Денежное пособие освобождено от налогов?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Domandare se l'indennità è tassabile
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Domandare se il sussidio è tassabile
Какие льготы я получу?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Domandare quali benefici riceverai
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Я могу обжаловать это решение?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino