Rumeno | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Денежное пособие освобождено от налогов?
Este alocația impozabilă?
Domandare se l'indennità è tassabile
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Este alocația impozabilă?
Domandare se il sussidio è tassabile
Какие льготы я получу?
Ce beneficii voi primi?
Domandare quali benefici riceverai
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Va afecta alocația alte beneficii?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Я могу обжаловать это решение?
Pot contesta o decizie?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino