Finlandese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Денежное пособие освобождено от налогов?
Onko avustus verovapaata?
Domandare se l'indennità è tassabile
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Onko tuki veronalaista?
Domandare se il sussidio è tassabile
Какие льготы я получу?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Domandare quali benefici riceverai
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Я могу обжаловать это решение?
Voinko valittaa päätöksestä?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino