Esperanto | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Денежное пособие освобождено от налогов?
Estas la poŝmono imponibla?
Domandare se l'indennità è tassabile
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Estas la poŝmono imponibla?
Domandare se il sussidio è tassabile
Какие льготы я получу?
Kio profitojn mi ricevas?
Domandare quali benefici riceverai
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Я могу обжаловать это решение?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino