Vietnamita | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Este alocația impozabilă?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Domandare se l'indennità è tassabile
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Este alocația impozabilă?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Domandare se il sussidio è tassabile
Ce beneficii voi primi?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Domandare quali benefici riceverai
Va afecta alocația alte beneficii?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Pot contesta o decizie?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino