Svedese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Este alocația impozabilă?
Är bidraget skattefritt?
Domandare se l'indennità è tassabile
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Este alocația impozabilă?
Ska bidraget beskattas?
Domandare se il sussidio è tassabile
Ce beneficii voi primi?
Vilka förmåner får jag?
Domandare quali benefici riceverai
Va afecta alocația alte beneficii?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Pot contesta o decizie?
Kan jag överklaga beslutet?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino