Russo | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Este alocația impozabilă?
Денежное пособие освобождено от налогов?
Domandare se l'indennità è tassabile
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Este alocația impozabilă?
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Domandare se il sussidio è tassabile
Ce beneficii voi primi?
Какие льготы я получу?
Domandare quali benefici riceverai
Va afecta alocația alte beneficii?
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Pot contesta o decizie?
Я могу обжаловать это решение?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino