Danese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Este alocația impozabilă?
Er understøttelsen skattefri?
Domandare se l'indennità è tassabile
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Este alocația impozabilă?
Er plejebistanden skattepligtig?
Domandare se il sussidio è tassabile
Ce beneficii voi primi?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Domandare quali benefici riceverai
Va afecta alocația alte beneficii?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Pot contesta o decizie?
Kan jeg appellere en beslutning?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino