Ceco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Este alocația impozabilă?
Musím platit daně z dávek?
Domandare se l'indennità è tassabile
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Este alocația impozabilă?
Je podpora zdanitelná?
Domandare se il sussidio è tassabile
Ce beneficii voi primi?
Jakou podporu dostanu?
Domandare quali benefici riceverai
Va afecta alocația alte beneficii?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Pot contesta o decizie?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino