Ungherese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Adómentesek a juttatások?
Domandare se l'indennità è tassabile
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Adóköteles a támogatás?
Domandare se il sussidio è tassabile
Jakie świadczenia dostanę?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Domandare quali benefici riceverai
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino