Tedesco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Domandare se l'indennità è tassabile
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Wird die Unterstützung besteuert?
Domandare se il sussidio è tassabile
Jakie świadczenia dostanę?
Was für Unterstützung bekomme ich?
Domandare quali benefici riceverai
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino