Inglese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Is the allowance tax-free?
Domandare se l'indennità è tassabile
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
What are the factors which determine how much I get?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Is the allowance taxable?
Domandare se il sussidio è tassabile
Jakie świadczenia dostanę?
Which benefits will I receive?
Domandare quali benefici riceverai
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Will the allowance affect other benefits?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Can I appeal against a decision?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
What shall I do if my circumstances change?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino