Finlandese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Onko avustus verovapaata?
Domandare se l'indennità è tassabile
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Onko tuki veronalaista?
Domandare se il sussidio è tassabile
Jakie świadczenia dostanę?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Domandare quali benefici riceverai
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Voinko valittaa päätöksestä?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino