Arabo | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
هل السعر خال من الضريبة؟
Domandare se l'indennità è tassabile
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Domandare se il sussidio è tassabile
Jakie świadczenia dostanę?
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Domandare quali benefici riceverai
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Czy mogę odwołać się od decyzji?
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino