Svedese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Is de uitkering belastingvrij?
Är bidraget skattefritt?
Domandare se l'indennità è tassabile
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Ska bidraget beskattas?
Domandare se il sussidio è tassabile
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Vilka förmåner får jag?
Domandare quali benefici riceverai
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Kan jag överklaga beslutet?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino