Polacco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Is de uitkering belastingvrij?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Domandare se l'indennità è tassabile
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Domandare se il sussidio è tassabile
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Jakie świadczenia dostanę?
Domandare quali benefici riceverai
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino