Italiano | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Is de uitkering belastingvrij?
L'indennità è esente da tasse?
Domandare se l'indennità è tassabile
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Il sussidio è tassabile?
Domandare se il sussidio è tassabile
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Quali benefici riceverò?
Domandare quali benefici riceverai
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino