Finlandese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Is de uitkering belastingvrij?
Onko avustus verovapaata?
Domandare se l'indennità è tassabile
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Onko tuki veronalaista?
Domandare se il sussidio è tassabile
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Domandare quali benefici riceverai
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Voinko valittaa päätöksestä?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino