Esperanto | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Is de uitkering belastingvrij?
Estas la poŝmono imponibla?
Domandare se l'indennità è tassabile
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Estas la poŝmono imponibla?
Domandare se il sussidio è tassabile
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Kio profitojn mi ricevas?
Domandare quali benefici riceverai
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino