Polacco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
L'indennità è esente da tasse?
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Domandare se l'indennità è tassabile
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Il sussidio è tassabile?
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Domandare se il sussidio è tassabile
Quali benefici riceverò?
Jakie świadczenia dostanę?
Domandare quali benefici riceverai
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Posso fare ricorso contro una decisione?
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino