Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
L'indennità è esente da tasse?
Is de uitkering belastingvrij?
Domandare se l'indennità è tassabile
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Il sussidio è tassabile?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Domandare se il sussidio è tassabile
Quali benefici riceverò?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Domandare quali benefici riceverai
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Posso fare ricorso contro una decisione?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino