Polacco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Domandare se l'indennità è tassabile
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Domandare se il sussidio è tassabile
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Jakie świadczenia dostanę?
Domandare quali benefici riceverai
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino