Danese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Er understøttelsen skattefri?
Domandare se l'indennità è tassabile
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Er plejebistanden skattepligtig?
Domandare se il sussidio è tassabile
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Domandare quali benefici riceverai
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Kan jeg appellere en beslutning?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino