Ceco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Musím platit daně z dávek?
Domandare se l'indennità è tassabile
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Je podpora zdanitelná?
Domandare se il sussidio è tassabile
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Jakou podporu dostanu?
Domandare quali benefici riceverai
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino