Svedese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Onko avustus verovapaata?
Är bidraget skattefritt?
Domandare se l'indennità è tassabile
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Onko tuki veronalaista?
Ska bidraget beskattas?
Domandare se il sussidio è tassabile
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Vilka förmåner får jag?
Domandare quali benefici riceverai
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan jag överklaga beslutet?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino