Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Onko avustus verovapaata?
Is de uitkering belastingvrij?
Domandare se l'indennità è tassabile
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Onko tuki veronalaista?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Domandare se il sussidio è tassabile
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Domandare quali benefici riceverai
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Voinko valittaa päätöksestä?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino