Italiano | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Onko avustus verovapaata?
L'indennità è esente da tasse?
Domandare se l'indennità è tassabile
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Onko tuki veronalaista?
Il sussidio è tassabile?
Domandare se il sussidio è tassabile
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Quali benefici riceverò?
Domandare quali benefici riceverai
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Voinko valittaa päätöksestä?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino