Coreano | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Onko avustus verovapaata?
Domandare se l'indennità è tassabile
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Onko tuki veronalaista?
Domandare se il sussidio è tassabile
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Domandare quali benefici riceverai
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Voinko valittaa päätöksestä?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino