Ungherese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Estas la poŝmono imponibla?
Adómentesek a juttatások?
Domandare se l'indennità è tassabile
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Estas la poŝmono imponibla?
Adóköteles a támogatás?
Domandare se il sussidio è tassabile
Kio profitojn mi ricevas?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Domandare quali benefici riceverai
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino