Svedese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Estas la poŝmono imponibla?
Är bidraget skattefritt?
Domandare se l'indennità è tassabile
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Estas la poŝmono imponibla?
Ska bidraget beskattas?
Domandare se il sussidio è tassabile
Kio profitojn mi ricevas?
Vilka förmåner får jag?
Domandare quali benefici riceverai
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Kan jag överklaga beslutet?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino