Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Waar kan ik nakijken of ik in aanmerking kom voor gehandicaptenzorg?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Estas la poŝmono imponibla?
Is de uitkering belastingvrij?
Domandare se l'indennità è tassabile
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Welke factoren bepalen hoeveel geld ik krijg?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Wat zijn de vereisten om in aanmerking te komen voor een zorgtoeslag?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Moet ik gerelateerd zijn aan de persoon waar ik voor zorg?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Hoeveel uren per week moet ik zorgen voor de persoon vooraleer ik in aanmerking kom voor een zorgtoeslag?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Estas la poŝmono imponibla?
Is de zorgtoeslag belastbaar?
Domandare se il sussidio è tassabile
Kio profitojn mi ricevas?
Welke voordelen zal ik ontvangen?
Domandare quali benefici riceverai
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Heeft de toeslag invloed op andere ondersteunende diensten?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Kan mijn toeslag invloed hebben op de ondersteunende diensten van de persoon waarvoor ik zorg draag?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Wat moet ik doen als mijn omstandigheden veranderen?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino