Svedese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Er understøttelsen skattefri?
Är bidraget skattefritt?
Domandare se l'indennità è tassabile
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Er plejebistanden skattepligtig?
Ska bidraget beskattas?
Domandare se il sussidio è tassabile
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Vilka förmåner får jag?
Domandare quali benefici riceverai
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan jeg appellere en beslutning?
Kan jag överklaga beslutet?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino