Rumeno | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Er understøttelsen skattefri?
Este alocația impozabilă?
Domandare se l'indennità è tassabile
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Er plejebistanden skattepligtig?
Este alocația impozabilă?
Domandare se il sussidio è tassabile
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Ce beneficii voi primi?
Domandare quali benefici riceverai
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Va afecta alocația alte beneficii?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan jeg appellere en beslutning?
Pot contesta o decizie?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino