Italiano | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
A chi posso rivolgermi per sapere se ho diritto a ricevere l'indennità di disabilità ?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Er understøttelsen skattefri?
L'indennità è esente da tasse?
Domandare se l'indennità è tassabile
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Quali fattori determinano l'importo che riceverò?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Devo avere una relazione di parentela con la persona che assisto?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Quante ore a settimana devo fare assistenza per poter ricevere il sussidio?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Er plejebistanden skattepligtig?
Il sussidio è tassabile?
Domandare se il sussidio è tassabile
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Quali benefici riceverò?
Domandare quali benefici riceverai
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Il sussidio influenza altre indennità che ricevo?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Il mio sussidio può influenzare le indennità della persona che assisto?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan jeg appellere en beslutning?
Posso fare ricorso contro una decisione?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Cosa devo fare se le mie circostanze cambiano?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino