Finlandese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Mistä saan tietää, olenko oikeutettu työkyvyttömyysavustukseen?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Er understøttelsen skattefri?
Onko avustus verovapaata?
Domandare se l'indennità è tassabile
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Mitkä tekijät vaikuttavat tuen määrään?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Mitkä kriteerit pitää täyttyä, jotta saa huoltajan avustuksia?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Pitääkö minun olla sukua huollettavalle henkilölle, jotta saan tukia?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Kuinka monta tuntia viikossa minun pitää huolehtia henkilöstä tukien saamiseksi?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Er plejebistanden skattepligtig?
Onko tuki veronalaista?
Domandare se il sussidio è tassabile
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Mitä tukia minun on mahdollista saada?
Domandare quali benefici riceverai
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Vaikuttaako tuki muihin avustuksiin?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Voiko tukeni vaikuttaa myös huollettavan henkilön tukiin?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan jeg appellere en beslutning?
Voinko valittaa päätöksestä?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Mitä minun pitää tehdä, jos tilanteeni muuttuu?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino