Ceco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Er understøttelsen skattefri?
Musím platit daně z dávek?
Domandare se l'indennità è tassabile
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Er plejebistanden skattepligtig?
Je podpora zdanitelná?
Domandare se il sussidio è tassabile
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Jakou podporu dostanu?
Domandare quali benefici riceverai
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Kan jeg appellere en beslutning?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino