Danese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
请问补贴是不需要纳税的吗?
Er understøttelsen skattefri?
Domandare se l'indennità è tassabile
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
该津贴是否要纳税?
Er plejebistanden skattepligtig?
Domandare se il sussidio è tassabile
我能拿到什么福利?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Domandare quali benefici riceverai
这个津贴是否影响其他福利?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
我能否申诉反对某个决定?
Kan jeg appellere en beslutning?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
如果情况有所改变我该如何做?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino