Ceco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

我该如何查看我是否可以拿残疾补贴?
Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
请问补贴是不需要纳税的吗?
Musím platit daně z dávek?
Domandare se l'indennità è tassabile
请问哪些因素决定我拿多少钱?
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

哪些指标决定我是否可以拿到护工津贴?
Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
请问我是否必须和护理对象有亲戚关系才能接受津贴?
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
请问申请津贴要求我每周必须照顾该对象多久?
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
该津贴是否要纳税?
Je podpora zdanitelná?
Domandare se il sussidio è tassabile
我能拿到什么福利?
Jakou podporu dostanu?
Domandare quali benefici riceverai
这个津贴是否影响其他福利?
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
我的津贴是否影响我的护理对象的福利?
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
我能否申诉反对某个决定?
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
如果情况有所改变我该如何做?
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino