Ungherese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Musím platit daně z dávek?
Adómentesek a juttatások?
Domandare se l'indennità è tassabile
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Je podpora zdanitelná?
Adóköteles a támogatás?
Domandare se il sussidio è tassabile
Jakou podporu dostanu?
Milyen juttatásokat kaphatok?
Domandare quali benefici riceverai
Ovlivní tento přídavek další výhody?
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino