Greco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Που μπορώ να βρω αν δικαιούμαι επίδομα αναπηρίας;
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Musím platit daně z dávek?
Είναι το επίδομα αφορολόγητο;
Domandare se l'indennità è tassabile
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν πόσα χρήματα θα λάβω;
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Ποια είναι τα κριτήρια που καθορίζουν αν θα πάρω επίδομα φροντίδας;
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Πρέπει να είμαι συγγενής του ατόμου που φροντίζω;
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Πόσες ώρες την εβδομάδα πρέπει να παρέχω φροντίδα στο άτομο για να μπορώ να ζητήσω αυτή την οικονομική βοήθεια;
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Je podpora zdanitelná?
Είναι φορολογητέο το επίδομα;
Domandare se il sussidio è tassabile
Jakou podporu dostanu?
Τι τύπου βοήθεια θα λάβω;
Domandare quali benefici riceverai
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Θα επηρεάσει το επίδομα άλλες βοήθειες που παίρνω;
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Θα επηρεάσει το επίδομα μου τη βοήθεια που λαμβάνει το άτομο που φροντίζω;
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά μιας απόφασης;
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Τι πρέπει να κάνω αν αλλάξουν οι περιστάσεις μου;
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino