Esperanto | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn de invalideco?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Musím platit daně z dávek?
Estas la poŝmono imponibla?
Domandare se l'indennità è tassabile
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi ricevas?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la poŝmono?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi estas prizorgita?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Kiom da horoj semajne mi devas flegi la persono por esti elektebla peti la profitojn?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Je podpora zdanitelná?
Estas la poŝmono imponibla?
Domandare se il sussidio è tassabile
Jakou podporu dostanu?
Kio profitojn mi ricevas?
Domandare quali benefici riceverai
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la persono, ke mi estas prizorgita?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino