Danese | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

Kde můžu zjistit, jestli mám nárok na invalidní dávky?
Hvor kan jeg finde ud af om jeg er berettiget til at få invalidepension?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
Musím platit daně z dávek?
Er understøttelsen skattefri?
Domandare se l'indennità è tassabile
Které faktory ovlivňují výši mého příjmu?
Hvilke faktorer bestemmer hvor meget jeg får?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

Jaké jsou požadavky, aby jsem mohl/a žádat o příspěvek na péči?
Hvad er kravene der bestemmer om jeg er berettiget til at få plejebistand?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
Musím být příbuzný s osobou o kterou se starám?
Behøver jeg være i familie med personen jeg tager mig af for at modtage plejebistanden?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
Kolik hodin týdně musím strávit péči o danou osobu, aby jsem mohl žádat o podporu?
Hvor mange timer om ugen skal jeg bruge på at tage mig af personen for at kunne søge om plejebistand?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
Je podpora zdanitelná?
Er plejebistanden skattepligtig?
Domandare se il sussidio è tassabile
Jakou podporu dostanu?
Hvilken understøttelse vil jeg få?
Domandare quali benefici riceverai
Ovlivní tento přídavek další výhody?
Påvirker understøttelsen andre fordele?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
Může můj přídavek ovlivnit osobu o kterou pečuji?
Kan min understøttelse påvirke de fordele min plejeperson har?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
Můžu se odvolat proti rozhodnutí?
Kan jeg appellere en beslutning?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
Co mám dělat, jestliže se změní moje okolnosti?
Hvad gør jeg hvis min situation ændrer sig?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino