Polacco | Frasario - Immigrazione | Indennità di disabilità

Documenti | Banca | Lavoro | Studiare | Alloggio | Indennità di disabilità | Animali

Indennità di disabilità - Fare domanda

أين يمكنني معرفة إن كان يمكنني تلقي خدمات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؟
Gdzie mogę się dowiedzieć, czy przysługuje mi zasiłek dla niepełnosprawnych?
Domandare dove puoi informarti sui requisiti per ricevere l'indennità di disabilità
هل السعر خال من الضريبة؟
Czy zasiłek podlega opodatkowaniu?
Domandare se l'indennità è tassabile
ما هي العوامل التي تحدد المبلغ الذي سأحصل عليه؟
Jakie czynniki wpływają na wysokość zasiłku?
Informarsi sui fattori che determinano l'importo dell'indennità che riceverai

Indennità di disabilità - Accompagnatori

ما هي المتطلبات التي تحدد إن كان يمكنني الحصول على تعويضات الرعاية؟
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Domandare quali sono i requisiti per ottenere l'assegno per l'assistenza ai disabili
هل علي أن أكون قريبا من الشخص الذي أعتني به؟
Czy muszę być krewnym osoby, którą się opiekuję?
Domandare se devi avere una relazione di parentela con la persona che assisti per ricevere l'assegno
كم عدد الساعات أسبوعيا التي يجب أن أقضيها في العناية بالشخص لأكون مؤهلا للحصول على التعويضات؟
Ile godzin tygodniowo muszę spędzać jako opiekun/opiekunka, żeby dostawać zasiłek?
Domandare quante ore a settimana devi assistere la persona per poter ricevere il sussidio
هل التعويضات خاضعة للضرائب؟
Czy zasiłek (dla opiekunów) podlega opodatkowaniu?
Domandare se il sussidio è tassabile
ما هي التعويضات التي سأتلقاها؟
Jakie świadczenia dostanę?
Domandare quali benefici riceverai
هل سيؤثر التعويض على التعويضات الأخرى؟
Czy ten zasiłek wpłynie na inne świadczenia?
Domandare se il sussidio influenza altre indennità che ricevi
هل يمكن أن يؤثر التعويض على التعويضات الأخرى التي يتلقاها الشخص الذي أعتني به؟
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
Domandare se il tuo sussidio influenza le indennità della persona che assisti
هل يمكنني الاستئناف على القرار؟
Czy mogę odwołać się od decyzji?
Domandare se puoi contestare una decisione di spettanza di indennità
ما الذي علي فعله إن تغيرت ظروفي؟
Co muszę zrobić, gdy w mojej sytuacji życiowej zajdą zmiany?
Domandare cosa devi fare in caso le tue circostanze cambino