Esperanto | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Hol találom a ____űrlapot?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Kiam elspiras via legitimilo?
Domandare quando scade una carta d'identità
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Domandare quali documenti devi portare
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Dire che devi richiedere un documento
Ellopták a [dokumentumomat].
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Az információ bizalmas.
La informo estas konfidenca.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Hogy hívják?
Kiel vi nomiĝas?
Domandare il nome di una persona
Mikor és hol született?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Hol lakik?
Kie vi loĝas?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Mi a címe?
Kio estas via adreso?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Mi az állampolgársága?
Kio estas via civitaneco?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Mikor érkezett [országba]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

A családi állapotom ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
egyedülálló/hajadon/nőtlen
senedza
Stato civile
házas
edziĝinta
Stato civile
külön él a házastársától
apartiga
Stato civile
elvált
eksedziĝinta
Stato civile
élettársi kapcsolatban van
kunviva
Stato civile
regisztrált élettársi kapcsolatban van
en civila kuniĝo
Stato civile
élettársi kapcsolatban van
fraŭlaj partneroj
Stato civile
élettársi kapcsolatban van
en hejma partnereco
Stato civile
özvegy
vidvina
Stato civile
Vannak gyermekei?
Ĉu vi havas infanojn?
Domandare a qualcuno se ha figli
Élnek önnel eltartottak?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Szeretném egyesíteni a családomat.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Szeretnék regisztrálni.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Kion dokumentojn mi alportus?
Domandare quali documenti devi fornire
Van regisztrációs díj?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Mit fedez a biztosítás?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Kórházi költségek
Hospitalokotizoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Szakorvos
Kotizoj por la ekspertoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnosztikai vizsgálatok
Diagnozoprovoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Műtéti beavatkozás
Kirurgiaj proceduroj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Pszichiátriai kezelés
Psikiatria kuracado
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Fogorvosi kezelés
Dentaj kuracadoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Szemészeti kezelés
Okula kuracado
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Miért igényli a beutazási vízumot?
Kial vi petas la enirovizon?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Érvényes itt a jogosítványom?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Szeretném lefoglalni a __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
elméleti vizsga
teorian teston
Tipo d'esame
gyakorlati vizsga
veturantan teston
Tipo d'esame
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
cím
adreson
Informazione che vuoi modificare
név
nomon
Informazione che vuoi modificare
fénykép
foton
Informazione che vuoi modificare
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Szeretném megújítani a jogosítványom
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
elveszett
perdatan
Tipo di problema
ellopott
ŝtelatan
Tipo di problema
sérült
difektatan
Tipo di problema
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Büntetlen előéletű vagyok.
Mi havas puran krimliston
Dire che hai la fedina penale pulita
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge